ایمن گستر زرین دژ

با ما امنیت را تجربه کنید.

02 / 03 / 1401 - 06 : 06

  

شرکت ایمن گستر زرین دژ ، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش محصولات خود با انجام اقدامات زیربنایی زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب را در راستای چشم انداز و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان فراهم نموده است. در حال حاضر این شرکت ازطریق اعمال مدیریت در تامین قطعات یدکی و تاکید بر آموزش کارکنان و ایجاد زیرساختهای لازم بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات ایمنی ، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام برمی دارد.